Ficha do personagem do Mizore Senju

Gennin/Konoha
Gennin/Konoha

400/400
 (400/400)
1200/1200
 (1200/1200)
400/1000
 (400/1000)
0/1000
 (0/1000)
50/1000
 (50/1000)
50/1000
 (50/1000)
50/1000
 (50/1000)
400/1000
 (400/1000)
400/1000
 (400/1000)
Elementos

Katon

Suiton

Raiton

Doton

Fuuton

 SIM