Ficha do personagem do Najin Uchiha

Akatsuki/Konoha
Akatsuki/Konoha

2400/2400
 (2400/2400)
3700/3700
 (3700/3700)
950/1000
 (950/1000)
630/1000
 (630/1000)
250/1000
 (250/1000)
250/1000
 (250/1000)
300/1000
 (300/1000)
900/1000
 (900/1000)
1000/1000
 (1000/1000)
Elementos

Katon

Suiton

Raiton

Doton

Fuuton

SIM SIM SIM